A Corax-Bioner Zrt. minőségpolitikája

A Társaság vezetősége kinyilvánítja és rögzíti azon elkötelezettségét, hogy tevékenysége – mely:

 • növényvédőszerek és műtrágyák gyártása és forgalmazása (agrár üzletág),
 • biocid termékeket gyártása, forgalmazása és kártevőirtó szolgáltatás végzése (biocid üzletág),
 • szerves eredetű anyagokkal szennyezett talajok, iszapok, talaj- és szennyvizek kezelése (környezetvédelmi üzletág),
 • baktériumtermékek gyártása (fermentációs üzletág)

- területén a folyamatok szabályozott végrehajtása érdekében kialakítja, működteti és folyamatosan fejleszti az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ ISO  45001:2018 szabványok követelményei szerinti integrált irányítási rendszerét.
 

A Társaság szolgáltatási tevékenységének egyenletes minősége mindenkor elégítse ki a megrendelőink elvárásait, ezáltal tartós együttműködés alakuljon ki közöttünk.
 

A változó igények szoros követése érdekében a Társaság vezetése minden üzleti partnerével személyes és folyamatos kapcsolatot tart fenn.

A már meglévő kapcsolatok megtartása mellett új piaci kapcsolatok kialakítására törekszünk.

Elkötelezzük magunkat környezetünk megóvása mellett. Törekszünk a tevékenységeink okozta környezetszennyezések megelőzésére, környezeti teljesítményünk folyamatos fejlesztésére.
 

Törekszünk továbbá a munkahelyi kockázatok csökkentésére, gondoskodunk az integrált irányítási rendszer hatékony működéséről és folyamatos fejlesztéséről. Kiemelt figyelmet fordítunk gyártási tevékenységeink során a kockázatok minimális szinten tartására.

Mindezek érdekében elkötelezettséget vállalunk arra, hogy

 • tevékenységünket mind a hazai, mind - szükség esetén - a külföldi jogi- és egyéb előírásoknak megfelelően, a környezetért, illetve humán erőforrásunkért felelős módon végezzük,
 • a természeti erőforrásokat gondos energiapolitikával óvjuk,
 • törekszünk a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére, a hulladékok újrahasznosítási arányának növelésére,
 • rendszeres és érdemi kapcsolattartásra törekszünk a különböző érdekcsoportokkal,
 • beszállítóinkat és alvállalkozóinkat minőség- és környezettudatosság, valamint munkabiztonság szempontjából rendszeresen értékeljük.
 • A CORAX-BIONER Biotechnológiai Zrt. vezetősége elkötelezi magát a biztonságos, egészséges munkakörülmények biztosítása mellett, a munkával kapcsolatos sérülés és egészségkárosodás megelőzése mellett, ennek érdekében biztosítja a szükséges erőforrásokat, a szabályozott működés feltételeit.
 • Elkötelezettséget vállalunk a veszélyek kiküszöbölésére és a MEB kockázatok csökkentésére.
 • Elkötelezettséget vállalunk a munkavállalókkal és képviselőikkel folytatott konzultációra és részvételre.
 • Pénzügyi és humán erőforrásait, tartalékait figyelembe véve folyamatos fejlesztéssel javítja a munkakörülményeket, biztosítja a társaságnál az egészségvédelem és a biztonság magas szintjét. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEB) teljesítmény értékelésére egységes eljárást működtet és a mutatókat folyamatosan nyomon követi.

A vezetőség folyamatosan biztosítja a szükséges oktatást és képzést valamennyi dolgozó vonatkozásában. Minőség- környezeti-, valamint munkahelyi egészség és biztonság politikánkat nyilvánosságra hozzuk dolgozóink és alvállalkozóink részére, bármely érdeklődő fél számára hozzáférhetővé tesszük, megvalósulásáért teljes felelősséget vállalunk.