Adatvédelem

  • A Corax-Bioner Zrt. a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével eleget tesz jogszabályi kötelezettségeinek és folyamatosan karbantartja adatkezelő rendszerét.
  • Jogi személyek adatait csak a számviteli előírások szerint a számlázáshoz szükséges mértékben tartja nyilván. Ha a jogi személlyel szerződéses viszonyban állunk, úgy a szerződésben rögzített adatokat is nyilvántartjuk abban a körben, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges.
  • Jogi személy természetes személy képviselőjének adatait – ha azt a szerződés tartalmazza – abban a körben kezeljük, amely a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges.
  • Egyéb természetes személyek adatait – a munkavállalók kivételével -nem tartjuk nyilván és nem kezeljük.
  • Társaságunk a kezelt adatok indokoltságát 3 évenként – a jogi előírásokkal összhangban – felülvizsgálja. Ha az üzleti kapcsolatok megszűnnek, az adatokat 3 év elteltével törli a rendszeréből, kivéve, ha a jogvita, vagy peres ügy miatt szükség van az adatokra.
  • Társaságunk az adatkezelés során mindent elkövet annak érdekében, hogy illetéktelen személyek/szervezetek ne juthassanak az adatok birtokába. Adatkezelő munkatársaink számára előírás a teljes diszkréció, annak esetleges megsértését súlyos fegyelmi vétségként kezeljük.
  • Azok a személyek/szervezetek, akik/amelyek adatait kezeljük, bármilyen észrevételükkel fordulhatnak a társaság vezérigazgatójához (neve és e-mail címe a honlapon megtalálható) és kérhetik bejelentésük kivizsgálását.