Cercetare - Dezvoltare

Printre activitatile Corax – Bioner un rol determinant ocupa activitatile de cercetare-dezvoltare, fara de care in domeniul biotehnologiei nici o intreprindere nu poate fi cu succes, nici macar pe termen scurt.

Fondul anual alocat pentru cercetare si dezvoltare reprezinta un procent de 12-15% din cifra de afaceri, din care cca 50% sunt fonduri obtinute in urma unor licitatii publice. In prezent cca.70% din venitul societatii provine din rezultatul investitiilor in cercetare si dezvoltare efectuate in ultimii 6-8 ani.

Programele prioritare de cercetare pentru anii 2014-2015:

  • Dezvoltarea preparatelor enzimatice, probiotice si ale suplimentelor de furaj
  • Dezvoltarea de substante active si produse pentru cresterea productiei si pentru protectia plantelor
  • Dezvoltarea de materiale microbiologice pentru decontaminarea solurilor, apelor subterane poluate, respectiv tratarea deseurilor
  • Dezvoltarea de biofiltre

Contact: