Посилання
Інокулянти


Захист навколишнього середовища

Основною діяльністю компанії Corax-Bioner Biotechnology Co. в галузі захисту навколишнього середовища є оброблення з метою біоремедіації та очищення ґрунту, мулу, ґрунтових, відпрацьованих та інших стічних вод від органічних забруднювачів.

Ми застосовуємо традиційні фізичні та хімічні методи разом з найновішими біотехнологічними методами, які є оптимальним рішенням для певної місцевості. Наша компанія застосовує унікальні технології для кожного проекту та розробляє оптимізовані біологічні стартові культури. Ми не використовуємо патогенні та генетично модифіковані мікроорганізми з метою захисту навколишнього середовища.

Ми можемо забезпечити ефективне знищення різних контамінантів при забрудненні нафтою (TPH, BTEX, PAH), фенолу, ціаніду та їх похідних, хлоргідрокарбонату, протеїнів, жирів та окремих неорганічних сполук (наприклад: амонію) в аеробних та анаеробних умовах.

Контактна особа: Імре Надь. Генеральний директор (nimre@corax-bioner.hu)